Tuesday, July 12, 2016

Безкрайно завръщане

Между плявата
ще намериш моите граници
неправилно начертани.
Не спазвай забраните!
Вгледай се в заника,
а аз в очертанията твои
ще загубя за път пореден
този живот
изчерпващ се
ресурс,
неспасяема енергия.
Не спазвай забраните!
Момиче тичащо,
преливащо
и светещо.
Иска ни се
и ще съберем
нашите планети.
Ще светим
и не ще се забравим.
Не спазвай забраните!
И въпреки раните,
захласвай се
по моето завръщане
безкрайно завръщане
към теб.

Friday, July 8, 2016

ефоризъм 9

Никога не се почувствах жив,
за да помисля за самоубийство.

Tuesday, July 5, 2016

Хайку 1

Тишината
чупи прозорци
от които не може да скачаме.

Saturday, July 2, 2016

Не бързай

Не бързай,
нека изчакаме
да се измие здрача.

Не личи, че плакахме много
и може би пак ще плачем.

Но,ти не бързай
наслаждавам се на
емоционалността ти.

На елегантният вятър
в косата ти.

Не бързай, мила
не се вторачвай
в първичните ни пориви.

Аз съм този,
който не напускаш
и в старостта ми намираш
нещо ново.

Аз знам, че не си забравила

Аз знам, че не си забравила
след всичката болка
която минава през теб
да скатаеш възможната радост.
Не си забравила по човешки
усмивката, когато стъпваш
боса в някоя река и водата
минава през пръстите ти.
Ти си все така сетивна, усещаща
това пътешествие
като цветовете на глухарчето
литнали от полъх на вятър.
Ти си тази бледа и чиста мисъл
на съвършенството,
което ще постигнем,
когато няма да сме вече
примитивни,
блуждаещи
и недоумяващи
същества, които се разпадат с времето.