Tuesday, July 12, 2016

Безкрайно завръщане

Между плявата
ще намериш моите граници
неправилно начертани.
Не спазвай забраните!
Вгледай се в заника,
а аз в очертанията твои
ще загубя за път пореден
този живот
изчерпващ се
ресурс,
неспасяема енергия.
Не спазвай забраните!
Момиче тичащо,
преливащо
и светещо.
Иска ни се
и ще съберем
нашите планети.
Ще светим
и не ще се забравим.
Не спазвай забраните!
И въпреки раните,
захласвай се
по моето завръщане
безкрайно завръщане
към теб.

No comments:

Post a Comment