Saturday, January 13, 2018

Много малко ме обичаш.

Много малко ме обичаш. Невидимо дори.
През малките еднакви нощи.
Оставам буден, оставам, но уви
не те намирам за да започнем.
Тази приказка ще свършва много пъти.
В този мой нищожен късичък живот.
Прескачам лентите на лудостта,
в умът ми е тихо като в гроб.
Защо не ме обичаш, просто много,
като вселена и като пътуване?
Вместо да си кажем сбогом,
в безнадежността да тържествуваме.

No comments:

Post a Comment